Εγκυκλοπαίδεια Υγείας
Newsletter
*
Η γνώμη σας μετράει
Έχετε πέσει ποτέ θύμα ιατρικού λάθους ; Αν ναι σε τι είδους θεραπευτική πράξη ;

a. Οχι, δεν έχω υποστεί κανένα ιατρικό λάθος
b. Ναι, σε χειρουργική επέμβαση
c. Ναι, σε αισθητική επέμβαση
d. Ναι, σε φαρμακευτική αγωγή
e. Ναι, σε πράξη άλλης ιατρικής ειδικότητας

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου Άγιος Ανδρέας
Άγιος Ανδρέας
Επωνυμία:
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Παίδων Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας»
Νομός:
Δωδεκανήσου
Δήμος:
Πεταλούδων
Διεύθυνση:
Βάρη - Παραδείσι, Τ.Κ.: 85106, Ρόδος
Τηλέφωνο:
2241361000
Φαξ:
2241361014
e-mail:
grammateia@agandreas-rho.gr
Υπεύθυνος:
Διευθυντής: Κυρίτσης Βασίλειος

Μεγαλύτερος Χάρτης

Ιστορικό Λειτoυργίας


Τα ακίνητα του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας» το 1955 χρησιμοποιούνταν από την τότε υπηρεσία Υγιεινής ως σανατόριο. Την 12.11.1947 παραδόθηκαν στην τότε υπηρεσία Πρόνοιας για να χρησιμοποιηθούν σαν Πρεβεντόριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και σκοπό είχε τη σίτιση των κακοσιτισμένων παιδιών, σύμφωνα με την αρ. 41347/1098/1947 απόφαση της τότε Στρατιωτικής Διοίκησης Δωδεκανήσου και στη συνέχεια με την με αριθ. 39529/25.10.1948 Απόφαση της Γενικής Διοίκησης Δωδεκανήσου νοικιάσθηκαν στο Πρεβεντόριο Ρόδου με μίσθωμα 20 δρχ. το μήνα. Η κυριότητα των παραπάνω ακινήτων εξακολουθεί να παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο. Υπάρχουν αναφορές ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1940, επί ιταλοκρατίας, τα κτήρια του Θεραπευτηρίου, ο ιταλός Στρατιωτικός Διοικητής του Μουσολίνι, Ντεβέκι, τα χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Μετά τον Ν.3329/04-04-2005, οι αποκεντρωμένες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του Β΄ Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου μετατρέπονται σε Ν.Π.Δ.Δ. υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Β΄ Δ.Υ.Πε. Νοτίου Αιγαίου, με πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Με το Ν.3527/2007 το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Ρόδου «Ο Άγιος Ανδρέας» υπάγεται διοικητικά στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Σκοπός Λειτουργίας


Η περίθαλψη παιδιών, από 2 έως 18 ετών και των δυο φύλων, που πάσχουν από «βαρείες μη παιδαγώγιμες διανοητικές καθυστερήσεις» και δεν επιδέχονται βελτίωση, ανεξάρτητα αν συντρέχει ή όχι ανίατος σωματική αναπηρία.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις


Στην κυριότητα της Μονάδας αυτής δεν υπάρχει κανένα ακίνητο. Το Ίδρυμα στεγάζεται σε ακίνητο επιφάνειας 13.155 τ.μ., που βρίσκεται στο Παραδείσι Ρόδου και αποτελείται από το ακίνητο της κτηματολογικής μερίδας 111 οικοδομών Παραδεισίου εκτάσεως 2.765 τ.μ., μέσα στην οποία υπάρχουν τα κτίρια του «Αγίου Ανδρέα» παλαιά και νέα. Τα υπόλοιπα κτηματολογικά στοιχεία της μερίδας αυτής είναι τόμος 3, φύλλο 193 και φάκελος 594 και από τμήμα της μερίδας 2.836 γαιών Παραδεισίου εκτάσεως 10.390 τ.μ. όπως τα ακίνητα αυτά εμφανίζονται στο από 31.01.1955 σχεδιάγραμμα του τότε σχεδιαστή δημοσίων έργων Ι. Παπακυριάκου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες


Στο Θεραπευτήριο εκτελούνται προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, φαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής υποστήριξης. Στα πλαίσια οριζόντιας διασύνδεσης με το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ τέσσερα παιδιά παρακολουθούν συνεδρίες λογοθεραπείας. Φιλοξενούνται ορισμένα από τα παιδιά σε οικογένειες τα Σαββατοκύριακα αλλά και τις καθημερινές. Διοργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις.